Een compliment of klacht?

Wij bieden graag een luisterend oor. Praat er dus zeker over met de betrokken persoon. Wanneer dit niet kan of mogelijk is, kan je steeds gebruikmaken van onze klachtenregeling.

Een klacht indienen bij de ombudsvrouw kan zowel mondeling als schriftelijk. Zij helpt je graag op weg en is iedere werkdag (uitgezonderd woensdag) bereikbaar tijdens de kantooruren. Weet dat onze klachtenprocedure ook omschreven staat in de interne afsprakennota die elke bewoner heeft ontvangen bij zijn/haar verhuis naar ons centrum.

Gegevens Sarah
Tel. 03 660 25 19
sarah.gysbrechts@zusters-berlaar.be