Over ons

Onze geschiedenis en externe partners

Korte geschiedenis

In 1866 werd in Kapellen een thuis opgericht voor ouderen, “behoeftigen” en “zorgbehoevenden”: het Sint-Jozefgesticht. De toenmalige pastoor Sibick werd afgevaardigd om hulp te vragen bij de congregatie van de Zusters van het Heilig Hart van Maria (Berlaar). Zo ontstond het eerste bijhuis buiten de eigen gemeente.

Door overname rond de jaren 1930 van het Fonds Speth, nam de droom van het uitbaten van een heus ziekenhuis vaste vorm aan. Door de jaren heen breidde het ziekenhuis uit met verschillende diensten.

In 1967 werd een volledig nieuw ziekenhuis in gebruik genomen. Het oude gebouw werd als bejaardentehuis voor 80 bewoners ingericht. Tot dusver was er geen enkele band met de congregatie die werkzaam was in “het gesticht”.

Naar aanleiding van de financiering van de nieuwbouw in 1963 werd er opnieuw een beroep gedaan op de congregatie uit Berlaar en werden de onderhandelingen gestart met het bisdom. Hierdoor kwam het ziekenhuis in 1976 onder het beheer van de zusters.

In 1977 werd besloten om alle ouderenvoorzieningen van de congregatie van de zusters van het Heilig Hart van Maria samen te brengen onder één overkoepelende organisatie: de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar.

Het rusthuis dat gesitueerd was in het oude gedeelte van het ziekenhuis voldeed niet meer aan de gestelde normen van brandveiligheid. In 1978 begon de congregatie met de bouw van een heel nieuw complex dat in 1981 geopend werd onder de naam Zonnewende en erkend werd voor 92 woongelegenheden.

Ondertussen groeide Zonnewende verder uit tot een volwaardig woonzorgcentrum met daarnaast ook kamers kortverblijf, een dagverzorgingscentrum en assistentiewoningen.

In 2018 wijzigde de naam van de overkoepelende vzw van “Rusthuizen” naar “Zorggroep Zusters van Berlaar”.

 

Externe samenwerkingen

In het kader van de wettelijke normen, werkt ons woonzorgcentrum samen met het AZ Klina in Brasschaat. Er bestaat ook een samenwerkingsverband met Palliatieve Hulpverlening Antwerpen en Coda.

Daarnaast werken wij samen met verschillende thuiszorgdiensten en woonzorgcentra in de buurt maar ook met het expertisecentrum dementie.

Ons woonzorgcentrum is mede-initiatiefnemer van het praatcafé dementie “Noorderlicht” in dienstencentrum “De Groten Uitleg” (Kalmthout).